Minnesord & dikter

Att skriva minnesord och föreslå dikter är en viktig del av mitt uppdrag som officiant. Jag lägger stor vikt vid mötet då ni får berätta om den avlidne och era minnen av denne. Ibland finns ordning och förslag på innehåll nedtecknat av den avlidne själv men ofta är det inte uttalat. Känns det svårt att veta vad som kan vara viktigt ställer jag frågor och intervjuar er för att kunna göra mig en bild av vad ni vill ha sagt. 

”Nu är det slut. Nu vaknar jag. Och det är lugnt och lätt att gå, när inget finns att vänta mer och inget finns att bära på. Rött guld i går. Torrt löv i dag. I morgon finns där ingenting. Men stjärnor brinner tyst som förr i natt i rymden runtomkring.”
Utdrag ur Karin Boyes dikt Stjärnorna


Minnesord

Det är bra om ni har funderat lite inför vårt möte. Vad vill ni ta upp i minnestalet? Ska vi beskriva den avlidnes liv, bakgrund, yrkesliv och personlighet? Har den avlidne själv skrivit ner vad som ska sägas?

Det finns inga regler för hur minnesorden ska vara skrivna eller vad de ska handla om. Att fånga en gammal människas liv i några få meningar är svårt. Det kanske passar bäst om minnesorden delas upp. Den första delen kan handla om uppväxt, yrkes- och familjeliv. Den andra delen om den avlidnes personlighet och vad denne betytt för sin omgivning.

När ett litet barn dött fokuserar vi istället på era minnen från graviditeten och de första dagarna i barnets liv. Era tankar och förhoppningar, längtan och glädje inför det nya livet.

Är det en tonåring som avlidit kanske det finns kompisar som vill hålla tal eller som har skrivit texter eller brev som jag kan läsa upp.

Jag brukar inleda och avsluta med några ord om livet och döden. Om sorgen som finns och som måste få finnas men att vi under avskedsceremonin ska fokusera på det som varit bra, på glädjen och lyckan över att ni har fått vara en del av den avlidnes liv.


Några författare  och dikter jag tycker om:

Alf Henrikson
Nu mognar äppelkarten

Eeva Kilpi 
När mormödrar dör

Erik Lindegren
Någonstans inom oss

Göran Tunström
När mammor dör

Henry Scott-Holland
Döden betyder ingenting

Karin Boye
Stjärnorna

Owen Darnell
Alzheimer´s Poem

Peter Curman
Det händer något med naturen

Pär Lagerkvist
Allt är så underligt fjärran idag
Det är om aftonen
Det är vackrast när det skymmer

Sandro Key-Åberg
Kärlek kära människa

Tage Danielsson
I lugnet bor

Tomas Tranströmer
Byggnaden är stängd
Den romanska kyrkan
Långsam musik