Föreläsare

Om livet och döden

Här nedan finns några exempel på olika teman men tillsammans skapar vi innehållet utifrån era önskemål och behov. Är ni lika fascinerade som jag av ämnet döden och vill veta lite hur det är att arbeta med livets stora frågor? Kanske ni behöver lite inspiration för att skriva »vita arkivet«? Har ni behov av utbildning i hur ni som vänner eller kollegor kan stötta en medmänniska som drabbats av stor sorg?

m

Tema död och begravning

I programmet kombinerar jag egna erfarenheter av att skapa och leda begravningar som borgerlig officiant och sångerska med fascinerande berättelser från förr. Inspiration och kunskap hämtar jag från min tid som kulturhistoriker, pedagog och arkeolog på ett länsmuseum och min egen verksamhet.

Några förslag på inslag:

  • Vad kan stenåldersgravar berätta om saknaden och sorgen efter ett barn?
  • Att utforska en bronsåldersgrav och arbeta kring temat döden tillsammans med skolbarn. Hur gjorde vi?
  • Vilka sånger är och har varit populära vid begravningar de senaste hundra åren?
  • Vad är begravningskonfekt och hur har minnesceremonier och avsked sett ut i Sverige över tid?
  • Hur skapar vi en varm och personlig avskedsceremoni? Är det ok att rita på kistan?

m

Tema sorg – vad är sorg och hur kan vi stötta?

Vad är sorg? Hur kan vi stötta varandra när någon drabbas? Ett mycket viktigt och matnyttigt föredrag som belyser hur vi upplever och försöker hantera livets uppförsbackar på vårt eget unika sätt och hur vi kan bli bättre på att gå vidare känslomässigt efter stora förluster. Jag hämtar inspiration och delar erfarenheter från alla möten med sörjande under de sex år jag arbetat som borgerlig begravningsofficiant och som certifierad handledare för sorg- och förlustbearbetning.

Föreläsningar och musikprogram på tema liv & död och existentiella frågor, foto: Katarina Blix Lundqvist

Katarina Blix Lundqvist arbetar som officiant, solist, föreläsare och samtalsledare.