Sorgbearbetning

Att känna sorg efter en förlust eller stor förändring är naturligt, men när sorgen hindrar oss från att leva fullt ut kan vi behöva ta tag i smärtan och bearbeta förlusten.

”Plötsligt kändes det som om jag kunde andas igen. Saknaden finns kvar men den förlamande smärtan är borta.”


Individuell kurs

Programmet för Sorgbearbetning™ är en kurs i hur man bearbetar och förlöser sin sorg efter dödsfall, separationer och andra förluster. Kursen är utformad för att ge dig kunskap om hur du kan förlösa din sorg så att du åter kan delta helt och fullt i livet.

En väns eller anhörigs död, skilsmässor, ovänskap och konflikter, ekonomiska förändringar och sjukdomstillstånd är några exempel på förluster. Oavsett om förlusten inträffade nyligen eller för länge sedan kan den fortfarande begränsa ditt liv.

Kursbeskrivning

IMG_1133.jpg

Under kursen genomför du ditt eget sorgearbete. Jag som kursledare ger instruktioner, men det är du som gör din bearbetning. Kursen är ett sätt att förmedla kunskap och erbjuda stöd så att du kan genomföra ditt sorgearbete.

Första kurstillfället presenterar vi oss kort för varandra, går igenom kursupplägget, delar ut kursmaterial och bok, diskuterar åtaganden och känslomässigt stöd, samt delar ut en första hemuppgift.

Övriga sju kurstillfällen har följande upplägg:

Inledningsvis går vi igenom dagens tema och besvarar eventuella frågor som kan ha uppstått sedan förra träffen. Därefter går vi igenom veckans hemuppgift. Avslutningsvis ges en ny hemuppgift och vi skiljs åt tills nästa kurstillfälle.

Skulle frågor på hemuppgiften uppstå så ingår även möjligheten att ringa för vägledning.

Copyright © Svenska Institutet för Sorgbearbetning® 2003-2009. Omfattar alla rättigheter.

Praktisk information

Kurslängd: 8 veckor.

Kursstart: Efter överenskommelse med kursdeltagaren. Vardagar mellan klockan 8:30 och 18:00.

Omfattning: Ett möte á 60 - 90 minuter per vecka, samt cirka 2 timmar för hemuppgifter.

Plats: Ton, text och tal, mottagning vid Årsta torg. Hitta hit: https://sl.se/sv/

Pris: Privatperson 5 400 kronor, företag 5 400 exklusive moms. Privatpersoner kan välja att dela upp betalningen över tre månader.

Kursmaterial: Litteratur och kursmaterial ingår.

Övrigt: Det är mycket viktigt att du avsätter tid för hemuppgifterna och kommer förberedd till varje tillfälle. Ditt engagemang och genomförda övningar är nödvändigt för att metoden ska fungera.

Certifierad_Handledare_i_Sorgbearbetning_Webb.png

Eventuella förhinder måste meddelas minst 24 timmar före det aktuella kurstillfället. Vid sen eller utebliven avbokning debiteras en kostnad av 750 kronor.

 

Sorgbearbetning

Dödsfall, separationer och andra förluster gör att en del av våra drömmar, förhoppningar och förväntningar på framtiden spricker. Det är normalt och naturligt att då gå igenom relationen och upptäcka en del saker som vi önskat hade varit bättre eller annorlunda. Saker vi önskat att vi hade sagt eller inte sagt. Saker vi önskat att den andra personen hade sagt eller inte sagt.

Oförlöst sorg beror nästan alltid på något icke kommunicerat av känslomässig natur. För att läka sorgen efter en förlust behöver vi därför ta reda på alla outtalade och icke kommunicerade känslor i relationen. Därefter sätter vi ord på våra känslor och kommunicerar dessa. Att släppa taget och gå vidare är vanliga råd vid förluster. Skulle vi inte göra det om vi bara visste hur?

Sorgbearbetningen hjälper dig att bearbeta och förlösa smärtan och sorgen över dina förluster. Erfarenhet visar att du då försonas med det förflutna och känner frid. Ett annat resultat blir att du får en öppnare relation till dig själv och andra, samt att du får ny energi och livslust.